ماه: سپتامبر 2019

  • شیر پاستوریزه بازسازی شده

    تهیه شیر پاستوریزه بازسازی شده : شیر پاستوریزه بازسازی شده برای ممالکی که از نظر دامپروری و به طور کلی تولید شیر در مضیقه می باشند بسیار مناسب است. برای تهیه شیر پاستوریزه بازسازی شده از پودر شیر پس چرخ که در حرارتهای پائین در برجهای پاشنده خشک شده و هم چنین از خامه یا روغن چربی شیر و آب استفاده می شود. مواد فوق را بر حسب درصد معینی که در شیر تازه وجود دارد (حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد کل ماده جامد) محاسبه و به آب ۳۲ درجه اضافه و به خوبی مخلوط می کنند. بهتر است ابتدا پودر شیر پس چرخ به تدریج و با آب ولرم مخلوط شود و کره و یا خامه شیرین را حرارت داده و به صورت ذوب شده به محلول شیر پس چرخ اضافه می کنند و مخلوط فوق را در حرارت ۶۲ تا ۶۵ درجه سانتی گراد و فشار ۱۷۵ کیلوگرم به سانتیمتر مربع هموژنیزه و سپس با روش طولانی و متقاطع پاستوریزه کرده و پس از خنک کردن در درجه حرارت ۴ درجه سانتی گراد بسته بندی می نمایند. این شیر را هم چنین می توان با روش های مختلف پاستوریزه کردن سریع پاستوریزه و بسته بندی نمود. ممکن است این شیر در قوطی های حلبی بسته بندی و درزبندی گردد و در حرارت ۱۱۸ تا ۱۲۰ سانتی گراد به م..