کادمیم کلراید

کادمیم کلراید یک ترکیب بلوری سفید از کادمیم و کلر با فرمول CdCl2 است. این ماده جامد ریزگرد است که در آب بسیار محلول و در الکل کمی محلول است. اگرچه یک ترکیب یونی می‌باشد اما پیوند‌های آن دارای خواص کووالانسی قابل توجهی است. ساختار بلوری کادمیم کلراید (که در زیر توضیح داده شده است)، از لایه های دو بعدی یون ها تشکیل شده است، و به عنوان مرجعی برای توصیف سایر ساختارهای کریستالی است.

ساختار کادمیم کلراید

کادمیم کلراید دارای کریستال‌هایی با تقارن رومبوهدرال می‌باشد. کادمیم یدید، CdI2، یک ساختار کریستالی کاملاً مشابه CdCl2 دارد. لایه‌های جداگانه در دو ساختار یکسان هستند، اما در CdCl2 یون‌های کلرید در یک شبکه CCP چیده شده اند، در حالی که در CdI2 یون‌های یدید در یک شبکه HCP چیده شده‌اند.

خواص شیمیایی کادمیم کلراید

کادمیم کلراید به خوبی در آب و سایر حلال‌های قطبی حل می‌شود. حلالیت بالای آن در آب تا حدی به دلیل تشکیل یون‌های کمپلکس مانند –۲ [CdCl4] است. به دلیل این رفتار، CdCl2 یک اسید ضعیف لوئیس است.

CdCl2 + ۲ Cl− → [CdCl4]2−

با کاتیون‌های بزرگ، می‌توان یون دو قطبی −۳ [CdCl5] را جدا کرد.

تهیه و آماده سازی کادمیم کلراید

کادمیم کلراید بی آب می‌تواند با عمل کلرور بی آب یا گاز کلرید هیدروژن روی فلز گرم شده کادمیم تهیه شود.

Cd + 2 HCl → CdCl2 + H2

ممکن است از هیدروکلریک اسید برای تهیه‌ی CdCl2 هیدراته از فلز یا اکسید کادمیم یا کربنات کادمیم استفاده شود.

موارد استفاده از کادمیم کلراید

از کادمیم کلراید برای تهیه سولفید کادمیوم، به عنوان “رنگ زرد کادمیم”، که یک رنگدانه معدنی پایدار و زرد درخشان است، استفاده می‌شود.

CdCl2 + H2S → CdS + ۲ HCl

در آزمایشگاه، برای تهیه ترکیبات ارگانوکادمیوم از نوع R2Cd، زمانی که R یک آریل یا یک آلکیل اولیه است می‌توان از ترکیب بدون آب CdCl2 استفاده شود. در سنتز کتون‌ها از آسیل کلریدها استفاده می‌شود.

CdCl2 + ۲ RMgX → R2Cd + MgCl2 + MgX2

R2Cd + ۲R’COCl → ۲R’COR + CdCl2

این معرف‌ها تا حد زیادی توسط ترکیبات ارگانوکوپتر، که میزان سمیت بسیار پایینی دارند، پیوند خورده‌اند.

کادمیم کلراید همچنین برای فتوکپی، رنگرزی و آبکاری استفاده می‌شود.

منابع
  1. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=EvTI-ouH3SsC&oi=fnd&pg=PP1&dq=N.+N.+Greenwood,+A.+Earnshaw,+Chemistry+of+the+Elements,+2nd+ed.,+Butterworth-Heinemann,+Oxford,+UK,+1997.&ots=pPa-OIjpI7&sig=4JULlOW0gOVawifokOcZZZckIpA#v=onepage&q&f=false
  2. http://wwwchem.uwimona.edu.jm/courses/cdcl2J.html
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Cadmium_chloride

The post کادمیم کلراید appeared first on پیشگامان شیمی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *