هیدروکسید کبالت

هیدروکسید کبالت (II) یا هیدروکسید کبالتاز ترکیب معدنی با فرمول ۲Co (OH) است. هیدروکسید کبالت متشکل از کاتیون‌های کبالت دو ظرفیتی Co2 + و آنیون‌های هیدروکسید –HO می‌باشد ترکیب خالص آن، که اغلب به آن “فرم بتا” گفته می‌شود β-Co (OH)2 یک ماده جامد صورتی است که در آب نامحلول است.

این نام همچنین برای یک ترکیب مرتبط دیگر استفادهد می‌شود، که اغلب به آن فرم “آلفا” یا “آبی” نیز گفته می شود ۲α-Co (OH)، که آنیون‌های دیگری در ساختار مولکولی آن گنجانیده شده‌اند. این ترکیب آبی رنگ و نسبتاً ناپایدار است.

هیدروکسید کبالت (II) بیشتر به عنوان ماده خشک‌کننده برای رنگ‌ها، لاک‌ها و جوهر‌ها استفاده می‌شود همچنین به عنوان یک کاتالیزور و نیز در ساخت الکترودهای باتری کاربرد دارد.

سنتز هیدروکسید کبالت (II)

وقتی هیدروکسید فلز قلیایی به محلول آبی نمک +Co2 اضافه می‌شود، هیدروکسید کبالت (II) به صورت جامد رسوب می‌کند.

+Co2+ + ۲ NaOH → Co(OH)2 + 2 Na

این ترکیب را می‌توان از واکنش کبالت (II) نیترات در آب با محلول تریتیل آمین N(C2H5)3تهیه کرد.

همچنین می توان با استفاده از الکترولیز محلول نیترات كبالت با كاتد پلاتین، هیدروکسید کبالت (II)تهیه كرد.

هیدروکسید کبالت را می توان در قالب نانولوله‌ها نیزبدست آورد که ممکن است مورد علاقه نانوتکنولوژی و علم مواد باشد.

واکنشپذیری

در دمای ۱۶۸ درجه سانتیگراد تحت خلا، هیدروکسید کبالت (II) به اکسید کبالت (II) تجزیه می‌شود و به وسیله هوا اکسیده می شود. محصول تجزیه حرارتی در دمای بالاتر از ۳۰۰ درجه سانتیگراد و در حضور هوا Co3O4 است.

هیدروکسید کبالت (II) همانند هیدروکسید آهن (II)، یک هیدروکسید بازی است که برای تشکیل نمک های کبالت (II) با اسیدها واکنش نشان می‌دهد. همچنین با باز‌های قوی واکنش نشان می‌دهد تا محلول‌هایی با آنیون های کبالت (II) ( [Co(OH)4]2− و [Co(OH)6]4−) با رنگ آبی تیره ایجاد کند.

کاربرد‌های هیدروکسید کبالت

در تهیه‌ی نمک های کبالت، خشک کن‌های رنگ و لاک، کاتالیزور، الکترود باتری ها کاربرد دارد.

منابع

https://en.wikipedia.org/wiki/Cobalt(II)_hydroxide#cite_note-brauer-5

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/asia.200700264

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/1999/JM/a807000h#!divAbstract

The post هیدروکسید کبالت appeared first on پیشگامان شیمی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *